25. okt, 2017

Goed bezochte jaarvergadering cv. de BokelBulkes

Op de jaarvergadering van carnavalsvereniging de BokelBulkes op 24 oktober jl. in residentie Hotel Restaurant Savenije te Lonneker, blikt het bestuur terug op een mooi jaar.

Voorzitter Bennie ten Vergert kijkt dan niet naar alleen het carnaval met onze hoogheden Graaf Jeroen en zijn adjudanten Tim en Kevin maar ook naar alle activiteiten buiten de carnaval om.

Hij spreekt dan over de wandeltocht, het uitje, de reisjes, het maartfeest een tour-trekkertocht, de bingo en zo zijn er nog een paar activiteiten waarbij ook buiten het seizoen de leden elkaar regelmatig treffen en de vereniging levend houden.

De kassen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrole en we staan er positief voor. Klaar voor weer een nieuw seizoen. De diverse commissies komen aan het woord en hier blijkt dat de carnaval al weer volledig in de startblokken staat.

Tijdens de bestuursverkiezing werd aftredend en niet herkiesbaar Jörg Zieverink nog even in het zonnetje gezet. Jörg heeft na 12 jaar in het bestuur te hebben gezeten besloten dat het mooi is geweest en zijn taken over te dragen aan een ander.

Hiervoor wordt Jörg samen met zijn levenspartner Corine even in de spotlight gezet en ontvangt hij uit hande van de voorzitter een bloemetje en een presentje voor zijn bewezen diensten en uiteraard de lovende woorden.

Bennie geeft aan dat er vele jaren ervaring nu het bestuur verlaten, wat een groot gemis zal zijn. Zo was Jörg al algemeen bestuurslid, 2e voorzitter, zat hij in de begeleidingscommissie. Waarvan hij dat laatste overigens blijft doen, en was hij op vele vlakken multifunctioneel inzetbaar. Het blijkt ook wel dat hij betrokken blijft bij de vereniging want hij meld zich als eerste aan om zitting te nemen in de kascontrole voor het komende jaar.

Al met al een verdienstelijk lid waar de BokelBulkes als vereniging trots op is.

Het bestuur heeft in Edwin Alfrink een opvolger gevonden voor Jörg. Met de toevoeging van Edwin blijft het bestuur op het gewenste peil van zeven personen.

Voor meer info over onze vereniging ga naar www.bokelbulkes.nl

Deel deze pagina