28. okt, 2016

Bennie ten Vergert nieuwe voorzitter CV de BokelBulkes, Martijn Heurman lid van verdienste.

 

Op 27 oktober jl. werd in Residentie Savenije te Lonneker de jaarvergadering gehouden van Carnavals Vereniging de BokelBulkes. Voor de laatste keer opende Martijn Heurman de vergadering als voorzitter met gemengde gevoelens.

De vergadering was goed bezocht en het verslag van de jaarvergadering van 29 oktober 2015 werd door de leden goed gekeurd. Ook de financiën zijn door de kascontrole bekeken en goed gekeurd “het  zag er allemaal prima verzorgd uit en we staan er goed voor”.

 

Bij de bestuurverkiezing was Martijn Heurman aftredend en hij had al aangegeven dit jaar te stoppen. Martijn is 7 jaren voorzitter geweest en geeft de hamer over aan Bennie ten Vergert die sinds vorig jaar al meedraaide binnen het bestuur. Martijn dankt de leden, het bestuur en uiteraard zijn levenspartner in het vertrouwen in zijn voorzittersperiode en dat zij altijd achter hem hebben gestaan in soms perioden met lastige besluitvormingen en hij geeft aan het nooit alleen te hebben hoeven doen. Zijn motto was dan ook altijd “carnaval vier je samen en niet alleen”.

Om de leeg gekomen stoel weer op te vullen word Karin Schuurs voorgedragen als nieuwe bestuurlid waarmee het bestuur weer voltallig is.

 

Nu Bennie de hamer heeft overgenomen verzoekt hij Martijn tot zich. Als bestuur hadden ze gemeend dat Martijn een bijzondere titel heeft verdiend en hij word benoemd als Lid Van Verdienste binnen de BokelBulkes. Hij ontvang hiervoor een speciaal ontwikkelde speld en voor zijn partner Marloes was er een mooie bos bloemen. Felicitaties en applaus van het bestuur en de vergadering.

Ook Remco Meijerink doet namens de BokelKälfkes een woordje voor de steun, belangstelling en persoonlijke interesse die Martijn al deze jaren heeft gegeven vanuit het bestuur voor de Kälfkes.

 

Na deze ceremonie vervolgt de kersverse  voorzitter Bennie de vergadering en sluiten hij af na de gebruikelijke rondvraag. Na een korte pauze gaat de vergadering verder met de commissievergadering waarbij alle commissies aan het wordt komen om de huidige stand van zaken te presenteren aan de vergadering.

Deel deze pagina